Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần

Thời GianThứ 5Thứ 7Chủ Nhật
6h30Tĩnh Nguyện
7hTrường Chúa Nhật & Giáo lý Báp-têm
8hLễ Thờ Phượng Hội Thánh và Hội Thánh Thiếu Nhi
9h30Sinh hoạt các ban Thanh Niên, Tráng Niên, Trung Niên và Cao Niên
15hSinh hoạt ban Thiếu Niên
19hHọc Kinh Thánh & Cầu nguyệnTuần 1 & 3: Sinh hoạt ban Phụ nữTuần 1 & 3: Chương trình Dưỡng linh
Tuần 2 & 4: Chương trình Truyền giảng