Chương Trình Phát Thanh Tin Lành “Tiếng nói của Tình yêu và Hy vọng”

Từ năm 1948 đến 1950 được xem là giai đoạn củng cố và phục hồi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sau khi gánh chịu nhiều mất mát do chiến tranh và những biến động xã hội, thì trong thời kỳ 1951 -1954 cộng đồng Tin Lành phát triển và mở rộng công cuộc truyền bá phúc âm. Nhiều Hội thánh mới được thành lập trên khắp đất nước. Trường Kinh Thánh Đà Nẵng tập trung đào tạo nhân sự cho giáo hội. Herbert Kame đã nhận xét “Việt Nam là xứ duy nhất tại Đông Nam Á, nơi Hội Thánh Đấng Christ hầu như không bị hạn chế trong việc truyền thanh Tin Lành”.

Năm 1951, Mục sư C. E. Travis đã khởi xướng Chương trình phát thanh Tin Lành, được điều hành bởi Ban Trị sự của Tổng Liên hội, ghi âm chương trình phát thanh để được phát sóng từ một đài phát thanh Tin Lành tại Manila, Philippines. Mục sư Lê Văn Thái, Hội trưởng HTTL Việt Nam lúc bấy giờ đã chỉ đạo: “Theo biểu quyết của Ban trị sự Tổng liên Hội và Ban trị sự chung họp Tại Đà Lạt từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5 năm 1951, từ nay Ban lo việc thu thanh và gởi qua Đài phát thanh chuyên truyền Tin Lành tại Viễn Đông ở Manille gồm có: Ông Hội Trưởng Lê Văn Thái chủ tọa, Ông giáo sĩ Travis chuyên việc thu thanh và mỗi hạt đều có giáo sĩ chủ nhiệm hiệp với mục sư Việt Nam cổ động các mục sư truyền đạo viết bài nhận thu thanh. Trung hạt có mục sư có giáo sĩ J.D.Olsen, mục sư Lê Nguyên Anh và Mục sư Phan Văn Hiệu; Nam hạt có giáo sĩ I.R. Stebbins, mục sư Trần Xuân Hỉ và mục sư Kiều Công Thảo; Bắc hạt có giáo sĩ Van-Hine, mục sư Trần Văn Đê, Mục sư Nguyễn Thiện Sĩ. Vậy xin các quý mục sư, truyền đạo trong mỗi hạt đều vui lòng soạn những bài giảng trong 15 phút đồng hồ gửi đến cho ông bà trong hạt mình để các ông ấy xem xét và cho giảng để thu thanh. Bài nào không được ba ông trong hạt ký nhận thì không được giảng vào máy thu thanh. Trước khi giảng cũng xin nhớ tuyên bố đề mục, sau khi giảng xin nhớ cầu nguyện một bài vắn tắt hiệp với bài giảng. Xin nhớ viết thành từ lời tuyên bố, cả bài giảng và bài cầu nguyện nữa, rồi gửi đến cho 3 ông thuộc hạt mình thu nhận. Xin các quý mục sư, truyền đạo lưu tâm sốt sắng viết gấp và viết nhiều bài cho, để kịp lo gửi đi. Làm việc ấy, chúng ta dự phần một mặt trong sự rao giảng Tin Lành theo sứ mạng cuối của Chúa. Vậy xin đừng ai từ chối. Thay cho toàn ban, tôi xin cám ơn trước. (Nhớ viết bài cho người ngoại và bài cho tín hữu nữa)”.

Theo Ts. Lê Hoàng Phu đã ghi nhận, đến năm 1954, Ban phát thanh đã có nhiều tài liệu thâu băng Tiếng Việt truyền thanh Tin Lành với 130 cuộn băng loại dài 1 giờ gồm 436 bài giảng, 364 bài thánh ca. Phòng thu âm đã được cất và xây dựng tại Gia Định cùng năm đó và tiến bộ đáng kể do sự trông nom của mục sư Nguyễn Kim Ngân. Thay vì chuẩn bị những chương trình dài, tài liệu thâu băng thực hiện những chương trình 15 phút sẵn sàng để Đài phát thanh Viễn Đông tại Manila truyền đi. Chương trình chẳng những chỉ nhắm vào các thính giả chưa tin Chúa mà còn có những sự dạy dỗ dành riêng cho các người mới tin Chúa nghiên cứu thơ tín La Mã. Một lớp hàm thụ học sách này giúp cho những ai giử thư xin bài.

Năm 1957, Ms.Nguyễn Kim Ngân lâm bệnh và yên nghỉ trong nước Chúa, công việc thu âm tạm ngưng vài tháng. Sau đó, mục sư Nguyễn Văn Long được phân công điều hành phòng thu âm và mục sư Burton Houck được ủy quyền tổ chức lại việc phát thanh vào năm 1958. Chương trình được sản xuất đều đặn. Mục sư Phạm Duy Hinh được gia nhập vào ban phát thanh và chịu trách nhiệm thực hiện sản xuất chương trình cho đến năm 1961, khi phòng ghi âm được dời về Nha Trang trong khuôn viên của Thánh Kinh Thần Học Viện.

Cũng trong năm 1961, thấy sự tiến bộ mới trong công cuộc phát thanh, Mục sư Phạm Văn Năm, giáo sư Thần học viện đã được đề cử làm Lãnh đạo Ủy Ban Phát Thanh, Giáo sĩ Burton Houck cũng được tái chỉ định làm cố vấn chương trình phát thanh và ở lại vị trí này cho đến ăm 1964, Mục sư Trần Trọng Thục được chỉ định đảm trách truyền thanh và truyền giảng trong phòng Tuyên úy của quân đội. Ban tham mưu giúp việc cho Ủy Ban phát thanh cũng được tăng cường bởi các phụ tá trọn thời gian hay bán thời gian, đặc biệt lo về âm nhạc, thanh niên cũng như về truyền đạo cho thiếu nhi.

Ở các chi hội địa phương, năm 1955, Chương trình phát thanh của Chi hội được truyền thanh rất mạnh mẽ trên hệ thống phóng thanh tại các phòng thông tin ở nhiều quận, huyện, thị xã. Đài phát thanh Sài gòn đã truyền thanh hằng tuần chương trình của Đoàn Thanh niên Tin Lành và Ban hợp ca do Bác sĩ lê Ngọc Vinh điều khiển. Tính đến năm 1962, cả nước có 5 chương trình phát thanh tin lành được phát hàng tuần thông qua các hệ thống Phòng phát thanh của Chính phủ đã truyền đi 5 chương trình và 14 chương trình phát thanh của Đài Manila.

Đến năm 1963, có 8 chương trình phát thanh Tin Lành địa phương truyền thanh hằng tuần với 8 đài trên 18 tần số và Đài phát thanh Tin Lành Nguồn sống tại Manila truyền thanh một ngày 4 lần cho thính giả Việt Nam và 24 phòng thông tin phát thanh hàng tuần.

Đến cuối năm 1965, có 15 đài truyền thanh ở các địa phương và có ít nhất 15 phòng thông tin nữa đã truyền đi 30 chương trình truyền giảng hàng tuần, bình quân mỗi tuần 2 kỳ. Tổng số các chương trình phát thanh do Đài nguồn sống và các đài địa phương truyền đi là 51 kỳ mỗi tuần.

Mục sư Ts. Lê Hoàng Phu đã nhận xét, thông qua chương trình phát thanh sự đáp ứng bằng thư nhận được từ các người hỏi đạo ngày càng tăng qua các năm: 250 thư từ /năm 1962; 500 thư/ năm 1963 và 780/năm 1965. Đến năm 1969, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, dự trù một kế hoạch trình bày sứ điệp Cơ Đốc trên sóng truyền hình, cố nhiên bấy giờ vẫn chưa được thịnh hành trong xứ.

Tại cao Lãnh, Được sự cho phép của Chính quyền, Ban phát thanh Tin Lành được thành lập vào năm 1962, các thành viên gồm: Ông Nguyễn Đức Thế, Trưởng ban; Nguyễn Phước Thêm, Phó ban; Lê Kim Biển, Nguyễn Phát Dư, thư ký biên soạn kiêm quảng bá viên; Ban viên gồm: Khúc Văn Dầu, Nguyễn Thanh Sứ, Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Thị Thiên Hương. Bước đầu Ban Phát Thanh được sự hỗ trợ về phương tiện, kỹ thuật và nội dung chương trình từ Ban phát thanh Tin Lành Nha Trang. Chương trình phát thanh Tin Lành được thực hiện vào mỗi tối Thứ năm hàng tuần từ 20 – 21 giờ.

Chương trình phát thanh đã thu hút nhiều sự quan tâm, khích lệ nhiều thanh thiếu niên yêu mến Chúa tham gia đàn hát ngợi khen Chúa, xướng ngôn, hỗ trợ hậu kỳ và quảng bá cho người thân, tín hữu đó nghe chương trình. Ông Nguyễn Phát Dư thư ký của chương trình đã ghi nhận: “Sau hơn 2 năm hoạt động, Chúa đã ban phước nhiều cho Chương trình phát thanh Tin Lành tại tỉnh Kiến Phong, nhiều thanh niên yêu mến Chúa đã tình nguyện đóng góp tham gia. Thời gian qua nhờ phương tiện này có một số người đã trở lại tin nhận Chúa và đông đảo đồng bào đến nghe danh Ngài.”

Chương trình phát thanh Tin Lành kéo dài suốt 13 năm (1962 – 1975), với sự tham gia của nhiều đầy tớ Chúa và thanh thiếu niên trong Hội Thánh qua các thời kỳ như: TĐ. Nguyễn Đức Thế, Ms. Nguyễn Văn Tầm, Ms Phạm Văn Nghi, Nguyễn Phú Lành, Ms. Lê Thành Sung, Ms Nguyễn Tấn Lộc và các con cái Chúa: Nguyễn Phước Thêm, Nguyễn Phát Dư, Lê Kim Biển, Khúc Văn Dầu, Nguyễn Thanh Sứ, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Thiên Hương, Đinh Thị Thuật, Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Thanh Hương, Thái Thị Hồng Tâm, Đinh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị …Linh (Bà MS Sơn), Trần Thị Lan, Nguyễn Hồng Thoa, Nguyễn Hoàng Nguyên và các con cái Chúa khác.

Hành trình ngắn ngủi 13 năm của Chương trình phát thanh Tin lành, Tiếng nói của Tình yêu và Hy vọng đã mang lại sự an ủi, khích lệ, niềm tin và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giêxu đến với đồng bào và tín hữu trên vùng đất Cao Lãnh sẽ là một hồi ức đẹp và lòng biết ơn chân thành của con dân Chúa hôm nay, để bước tiếp một giai đoạn mới trong sứ mạng rao giảng Tin Lành khắp chốn “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơ 24:14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *