Hội Nghị Tuyên Truyền Chính Sách Pháp Luật Về Tín Ngưỡng – Tôn Giáo

Ban đại diệnTin Lành tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Tín Ngưỡng – Tôn Giáo cho Mục sư, Mục sư nhiệm chức, thầy Truyền đạo và Chấp sự của các Hội thánh và điểm nhóm trong tỉnh Đồng tháp.

Thời gian: ngày 28 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: Hội thánh Tin Lành Cao Lãnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: