Hình ảnh triển lãm kỷ niệm 90 năm Tin Lành truyền đến Cao Lãnh 07.09.2011

Tư liệu: Hội thánh Tin lành Cao Lãnh.