Chương trình dưỡng linh và cảm tạ Chúa KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN CAO LÃNH “CHÚA XUÂN BÌNH AN”

Chương trình được tổ chức với mong muốn tạo một cơ hội dưỡng linh, cảm tạ Chúa và họp mặt đầu năm, qua đó, giúp quý tín hữu tại Hội thánh Cao Lãnh có cơ hội gặp gỡ và biết nhiều con cái Chúa xa quê vẫn yêu mến, hướng lòng về Hội thánh Cao Lãnh, đặc biệt khi Hội thánh kỉ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến vùng đất thân thương này. Đây cũng là dịp để Hội thánh thể hiện tình cảm thân thiết yêu thương đến quý tín hữu xa quê, ước mong quý tín hữu trung tín và mạnh mẽ trong đời sống đức tin dù được đặt để ở bất cứ nơi đâu.

Cảm_tạ_Chúa

100_năm_Tin_lành_truyền_đến_Cao_Lãnh

Chúa_xuân_bình_an

Hội thánh Tin Lành Cao Lãnh