Lễ Thương Khó – Phục Sinh

Còn ít ngày nữa, Hội Thánh Chúa khắp nơi trên thế giới sẽ cùng tổ chức Lễ kỷ niệm về sự Thương khó của Chúa và đón mừng Chúa Phục sinh vinh hiển. Trong tinh thần đó, Hội Thánh Cao Lãnh cũng sẽ tổ chức các chương trình thờ phượng Chúa như sau:

—————

LỄ THƯƠNG KHÓ

+ Chủ đề: CHÚA CHẾT VÌ TÔI

+ Thời gian: 19h00 ngày Thứ Năm 01/04/2021

+ Diễn giả: Mục sư Đặng Thiên Phúc (Quản nhiệm Hội Thánh)

LỄ PHỤC SINH

+ Chủ đề: CHÚA SỐNG VÌ TÔI

+ Thời gian: 05h00 ngày Chúa Nhật 04/04/2021

+ Diễn giả: Mục sư Đặng Thiên Phúc (Quản nhiệm Hội Thánh)

TRUYỀN GIẢNG MỪNG CHÚA PHỤC SINH

+ Chủ đề: HY VỌNG NƠI ĐẤNG SỐNG

+ Thời gian: 18h30 ngày Chúa Nhật 04/04/2021

+ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Phú Lộc (Quản nhiệm HTTL An Bình)

—————

Xin mời quý con cái Chúa sắp xếp thời gian, mời thân hữu đến tham dự. Đặc biệt chuẩn bị tấm lòng của mình để cùng suy niệm về tình yêu thương vĩ đại của Chúa.

“Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta” (Rô-ma 4:25)

Hội thánh tin lành Cao Lãnh.