Chương Trình Thờ Phượng Chúa | Chủ đề: “ VÀO ĐỒNG VẮNG ” | CN 06.06.2021

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:1-4
Câu gốc: Thi Thiên 119:50

Diễn giả: Mục sư Quản nhiệm Đặng Thiên Phúc
Thời gian: 08h00, Chúa Nhật, 04.06.2021
Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành Chi Hội Cao Lãnh (248 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)