Chương trình dưỡng linh và cảm tạ Chúa KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN CAO LÃNH “CHÚA XUÂN BÌNH AN”

Chương trình được tổ chức với mong muốn tạo một cơ hội dưỡng linh, cảm tạ Chúa và họp mặt đầu năm, qua đó, giúp…

View More Chương trình dưỡng linh và cảm tạ Chúa KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN CAO LÃNH “CHÚA XUÂN BÌNH AN”