THỜI KỲ CẦU NGUYỆN & HÌNH THÀNH (1921-1947)

– Năm 1921, trong một dịp đi Sài Gòn, ông Đoàn Mỹ Hanh và ông Nguyên Văn Văng đã vào nhà hội Tin Lành nghe giảng về đạo Jêsus. Từ đây, hạt giống Tin Lành đã được gieo vào lòng ông Đoàn Mỹ Hanh.

– Tháng 4/1922 khi nghe có đạo Tin Lành ở Sa Đéc, ông Hanh rời Cao Lãnh tìm đến Nhà Giảng Tin Lành ở chợ Tân Qui – Sa Đéc. Chính tại đây, Giáo sĩ I. R. Stebbins đã cầu nguyện cho ông tin Chúa. Mặc dầu việc đi lại khó khăn, nhưng ông Hanh vẫn trung tín trong sự nhóm lại tại Hội Thánh Tin Lành Sa Đéc mỗi tuần. Ông rất vui khi biết Giáo sĩ I. R. Stebbins muốn đến Cao Lãnh truyền đạo.

– Tháng 6/1922, Giáo sĩ Stebbins và TĐ Trần Dĩnh đến Cao Lãnh giảng đạo lần đầu tiên tại tư gia của ông Hanh. Có khoảng 50-60 người tham dự. Lần giảng đạo thứ hai, có 3 người cầu nguyện tin Chúa là ông Năm Vĩnh, thầy Xoàn và ông Bảy Cự. Ba người này cùng với ông Hanh được Giáo sĩ Stebbins làm Báptem tại Sa Đéc. Tại Cao Lãnh, ông Hanh cùng với nhiều con cái Chúa đã làm chứng, mời gọi đồng bào đến nghe Giáo sĩ Stebbin giảng đạo Tin Lành và đã có nhiều người tin nhận Chúa. Hạt giống Tin Lành đã đâm chồi, nảy lộc trên vùng đất Cao Lãnh.

– Tháng 8/1922 Hội Thánh gặp thử thách vì ông Hanh bị tố theo đạo Huê Kỳ, làm chính trị. Bởi sự cầu thay của Giáo sĩ I. R. Stebbins và con cái Chúa, ông Hanh vượt qua cơn thử thách, Hội Thánh được bình an.

– Nhận thấy Hội Thánh ngày càng phát triển, Giáo sĩ Stebbins thuê một căn phố ở chợ Thiếc Minh để ông Hanh trông coi và bán sách. Cũng năm 1922 Truyền đạo Nguyễn Văn Hài được bổ nhiệm đến làm chủ tọa Hội Thánh.

– Năm 1923, Hội Thánh bắt đầu có Ban Trị sự có thể tự lập. Truyền đạo Nguyễn Văn Niên đến chủ tọa Hội Thánh. Số tín đồ ngày càng gia tăng. Trước nhu cầu này, ông Hanh mướn đất của Bộ Hiến cho Hội Thánh cất một nhà thờ lần thứ 1 với vật liệu nhẹ làm nơi thờ phượng Chúa.

– Năm 1924, theo yêu cầu của chủ đất, nên Hội thánh phải dỡ nhà thờ, đi thuê một căn phố của Hương Hào Son. Sau phố cũng bị đòi lại, nên Hội Thánh đến nhóm tạm tại tư gia ông Năm Vĩnh. Sau vài tháng, Hội Thánh sử dụng vật liệu cũ để cất nhà thờ lần 2 trên đất ông Năm Vĩnh tại Hòa An. Lần lượt các đầy tớ Chúa được sai phái đến đây như:

+ Ms. Huỳnh Kim Luyện (1924 – 1926).

+ Ms. Lê Văn Quế (1926 – 1927).

+ TĐ. Nguyễn Tấn (1927 – 1928).

– Từ năm 1928 – 1930, Ms Phạm Thánh đến thay thế, nhà thờ được cất lại lần thứ 3 trên phần đất mướn tại khu vực Dinh Quận. Tại địa điểm này, nhà thờ tồn tại trong gần 20 năm. Khi số tín hữu vào khoảng 100 người, Hội Thánh bắt đầu có Trường Chúa nhật với hai lớp Thanh niên và Nhi đồng. Hội Thánh được Chúa thăm viếng và ban ơn qua các tôi tớ Chúa:

+ Ms. Kiều Công Thảo (1930 – 1932).

+ Ms. Lê Đình Tươi (1932 – 1934. HT tiếp Hội đồng Địa hạt Nam phần lần thứ 8 năm 1933).

+ Ms. Lê Văn Trầm, (1934 – 1936. HT tiếp Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 12 từ ngày 13-17/06/1935).

+ Ms Lê Văn Ngọ (1936 – 1937).

+ Ms. Kiều Công Thảo (Nhiệm kỳ II, 1937 – 1941).

+ Ms. Nguyễn Văn Nhung (1941 – 1943).

+ Ms. Nguyễn Tấn Lộc (1943 – 1947).

Chiến tranh diễn ra, nhà thờ tạm đóng cửa một thời gian. Mục sư và con cái Chúa nhóm tại một căn phố gần nhà thuốc Tiền Giang. Tình hình chiến sự căng thẳng, con cái Chúa phải tản lạc khắp nơi.

– Nhìn chung, trong những năm đầu gây dựng, mặc dù ở thời khắc chiến tranh, Hội Thánh thiếu thốn mọi mặt lại phải di dời nhiều lần. Nhưng con cái Chúa vẫn giữ vững được đức tin và bước đi vững vàng trong đường lối Chúa.

THỜI KỲ TĂNG TRƯỞNG VÀ MỞ MANG (1947 – 1975)

– Cuộc chiến năm 1945, Hội Thánh và tôi tớ Chúa phải gánh chịu chết bao nguy hiểm, khó khăn. Họ phải rày đây mai đó. Nhưng trong ơn quan phòng của Chúa, đạo Ngài vẫn vững chắc và phát tán.

– Năm 1947, tình hình được yên ổn hơn nên con cái Chúa ở khắp mọi nơi trở về Cao Lãnh. Từ ba gia đình con cái Chúa còn ở lại chợ trong chiến tranh, nay đã có nhiều gia đình lần lượt trở về thờ phượng Chúa. Hội Thánh có khoảng 20-30 người, nhóm lại tại một căn phố gần nhà thuốc Nguyễn Văn Cung.

– Năm 1950, Truyền đạo Nguyễn Đức Thế trở về phục vụ Hội Thánh. Trong thời gian 10 năm phục sự nhà Chúa, tôi tớ Ngài đã mở mang cơ sở vật chất, xây dựng được một ngôi nhà thờ bằng gỗ, vách ván, lợp ngói. Lúc này, Cơ Đốc Giáo Dục được quan tâm, Hội Thánh có Ban Thiếu nhi khoảng 20 em, Ban Thanh niên có hơn 30 người.

– Song song với công tác gây dựng, chăm sóc, Hội Thánh đẩy mạnh công tác truyền giáo. Nhiều mô hình truyền giáo đã được áp dụng như: cá nhân chứng đạo, thủy đoàn truyền giáo, phát thanh Tin Lành, vũ cầu truyền đạo, v…v… Đầu tiên, tôi tớ Chúa cùng với 10-20 thanh niên đi xe đạp đến các vùng Chợ Mới, An Phong, Mỹ Thọ để giảng đạo và bán sách. Với sự giúp đỡ của Bác sĩ Lê Ngọc Vinh, Hội Thánh đã tổ chức được các buổi truyền đạo tại trung tâm cải huấn.

– Năm 1958, được sự cho phép của chính quyền, Hội Thánh có chương trình phát thanh Tin Lành mỗi tối thứ năm và kéo dài trong 17 năm. Ngoài ra, Truyền đạo Nguyễn Đức Thế phối hợp với nhiều Mục sư khác cùng với các con cái Chúa đi lưu hành khắp các vùng lân cận giảng Tin Lành, mở Hội thánh Tin Lành An Phong.

– Khoảng cuối năm 1960, ông bà Truyền đạo Nguyễn Đức Thế gặp cơn thử thách phải tạm ngưng chức vụ. Thầy Truyền đạo Trương Phát Đạt tạm thay thế cai quản Hội Thánh thời gian 3 tháng.

– Năm 1960, ông bà Mục sư Phạm Văn Nghi đến hầu việc Chúa tại Hội Thánh. Lớp Thánh Kinh Tiểu học đường tổ chức đã huấn luyện được nhiều thanh niên và cũng từ đâu có nhiều người ra đi hầu việc Chúa.

– Năm 1962 Mục sư Nguyễn Văn Tầm được bổ nhiệm làm Chủ tọa Hội Thánh. Việc xây dựng nhà Chúa được khởi công trên phần đất thuê mướn của ông Thái Văn Thành. Nhà thờ cao 1,5 m, rộng hơn 450 m2. Lễ đặt viên đá đầu tiên 15.02.1962. Nhà thờ được xây dựng bằng vật liệu nặng theo lối kiến trúc Châu Âu, họa đồ do dược sĩ Trần Hà Hải mướn vẽ tặng Hội Thánh.

– Năm 1965 Truyền đạo Lê Thành Sung về làm chủ tụa Hội Thánh. Được sự trợ giúp của Hội từ thiện Hoàn cầu Khải tượng, một trường tiểu học được thành lập để dạy chữ và dạy Phúc âm cho các trẻ em bị thất học do chiến tranh.

– Năm 1968 – 1970, chủ tọa Hội Thánh do Mục sư Nguyễn Phú Lành, nhà thờ được xây cất thêm tư thất như hiện hữu. Tháng 7 – 8/1970, thầy cô Truyền đạo Nguyễn Văn Thiệt đến hầu việc Chúa và sau đó bị nghỉ chức vụ. Cũng trong năm này, ông bà Mục sư Nguyễn Tấn Lộc trở về hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh, tổ chức lễ Cung hiến nhà thờ vào 12/04/1972, đến năm 1976 cụ xin hưu trí.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chiến tranh, khó khăn, thử thách không làm cho Hội Thánh chùn bước mà ngày càng tăng trường, mở mang để Hội Thánh bước sang một giai đoạn mới.

THỜI KỲ TRƯỞNG THÀNH VÀ KẾT QUẢ (1975-2001)

– Năm 1975, khi đất nước chuyển sang một giai đoạn mới, Hội thánh cũng bước vào thời kỳ thử thách và kết quả. Vào ngày 04/7/1976, Mục sư Ngô Văn Bửu đã trở về Hội Thánh quê hương Cao Lãnh hầu việc Chúa. Dưới sự dẫn dắt của Mục sư, bầy chiên của Chúa từng hồi từng lúc được vững vàng và lớn mạnh.

– Các tiểu ban sinh hoạt còn hạn chế. Công tác truyền giáo dù không thuận lợi nhưng vẫn kết quả qua việc thăm viếng và chứng đạo cá nhân. Cơ sở vật chất nhà chúa chưa được tu sửa vì Hội Thánh còn khó khăn về tài chánh. Truyền đạo Trần Thanh Dũng phụ tá Mục sư chủ tọa 2 năm 1976-1978.

– Năm 1978 Đồng Tháp bị một trận lũ lụt lớn, nhưng con cái Chúa vẫn trung tín đi nhóm bằng các phương tiện: xuồng, bè …

– Trong thập niên 80, tinh thần hầu việc Chúa của Hội Thánh rất mạnh mẽ, các ban ngành lần lượt phục hồi sinh hoạt. Các thiếu nhi, thiếu niên được đầu tư, chăm sóc trong giai đoạn trước giờ trở thành những người hướng dẫn gương mẫu.

– Ban Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi rất đông, có khoảng 100 em. Chương trình nhóm rất sinh động và vui vẻ. Ai ai trong ban cũng hiệp một yêu thương, gắn bó với nhau. Với sự giúp đỡ của các anh chị hướng dẫn, chương trình học Kinh Thánh và ca ngợi Chúa rất kết quả.

– Lứa tuổi trung niên dù chưa được tổ chức sinh hoạt riêng nhưng vẫn họp lại để tập hát tôn vinh chúa.

– Lúc này bài học Trường Chúa nhật chưa được đầy đủ. Nhưng với tấm lòng yêu mến lời Chúa, các con cái chúa vẫn ham thích học hỏi với tất cả tài liệu sưu tầm được. Vào những kỳ lễ Giáng sinh, Phục sinh, Hội Thánh đều tổ chức thi Kinh Thánh thuộc lòng dành cho mọi lứa tuổi.

– Năm 1985, nền nhà thờ bị hư hỏng nặng nên con cái Chúa, người góp công sức, người góp tài chánh để nâng nền và lót gạch cùng thiết kế lại khu vực tòa giảng và xây dựng hàng rào tường bao bọc toàn bộ khuôn viên giáo sở.

– Thập niên 90 với sự phụ tá đắc lực của Truyền đạo Lê Văn Như Kỷ, cùng hoàn cảnh thuận lợi, Hội Thánh được phát triển mọi lĩnh vực. Các ban ngành trong Hội Thánh được củng cố và thành lập có hệ thống từ Trung niên đến Ấu nhi.

– Công tác CĐGD trong giai đoạn này rất thuận lợi và kết quả. Hằng năm, Hội Thánh quyên góp tài chánh tổ chức Thánh Kinh Mùa Hè cho Thanh Thiếu nhi với thời gian một tuần. Kết quả sau những khóa học Kinh Thánh Hè, có nhiều em được thay đổi đời sống, tin nhận Chúa thật sự.

– Năm 1990-1992, Thánh Kinh Tiểu học khóa Samuên được tổ chức tại Hội Thánh Cao Lãnh. Có 121 khóa sinh toàn tỉnh về tham dự. Các khóa học này đã đưa nhiều bạn trẻ đi đến hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa.

– Nhờ cơ sở vật chất tương đối đầy đủ nên tại Hội Thánh thường xuyên tổ chức các buổi bồi linh đặc biệt dành cho Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự trong tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, nhiều trại huấn luyện cho các lãnh đạo của các ban ngành như Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi, Ban Truyền giảng, Trường Chúa nhật.

– Công tác truyền giảng của Hội Thánh được tổ chức thường xuyên vào mỗi tối Chúa nhật và các kỳ lễ đặc biệt trong năm. Bên cạnh đó, nhờ một số người tình nguyện ra đi chứng đạo nên đã có nhiều tân tín hữu được học Giáo lý Căn bản, chịu Báptêm và trở thành tín đồ chính thức của Hội Thánh.

– Hàng tuần, Mục sư và Ban thăm viếng, tương trợ đến thăm viếng những gia đình con cái Chúa đang gặp khó khăn, thử thách, ốm đau để cầu nguyện và giúp đỡ. Tín đồ được gây dựng trong niềm tin.

– Trước nhu cầu của Hội Thánh, nhiều con cái Chúa đã góp phần dâng hiến tiền bạc, công sức để trùng tu và xây dựng cơ sở vật chất nhà Chúa: làm lại mặt gió nhà thờ, lợp lại mái ngói, thay đổi cửa gỗ, đổ bêtông đường đi cổng chính, lót nền sân trong khuôn viên, xây dựng cổng và tường rào phía trước, xây dựng mới 5 phòng học Trườn Chúa Nhật, nâng cấp tư thất, khu vực ẩm thực, nhà tắm, nhà vệ sinh, đóng mới 48 băng ghế bằng gỗ tốt. Đến nay, nhà thờ được khang trang và tiện nghi.

– Những hoạt động được thực hiện và kết quả là nhờ sự cầu nguyện hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài xã hội đã lôi kéo nhiều tín đồ khiến họ sa sút, nguội lạnh, thậm chí bỏ Chúa. Đây là nan đề và gánh nặng cho Hội Thánh mà mỗi con dân Chúa cần quan tâm và cầu nguyện.

– Nhìn lại chặng đường đã qua, ở mỗi giai đoạn Hội Thánh đã được Đức Chúa Trời gìn giữ, chăm sóc, lại Ngài cũng bẻ trách, sửa trị và làm cho kết quả. Từ hạt giống Tin Lành đầu tiên đến nay đã có một HTTL Cao Lãnh vững mạnh. Kết quả đó không do một cá nhân nào nhưng bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời và sự tận tụy phục vụ của các đầy tớ Chúa, các bậc cha ông của Hội Thánh “Người trồng kẻ tưới song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô 3:7