Phong Trào Hướng Sinh Tin Lành Đầu Tiên Tại Cao Lãnh “EMMANUEL – HÀNH TRÌNH MỘT THẾ KỶ”

1. Quá trình hình thành “Đoàn Hướng sinh Tin lành” (tiền thân là phong trào Emmanuel) – Tiền thân của “Đoàn Hướng sinh Tin lành”…

View More Phong Trào Hướng Sinh Tin Lành Đầu Tiên Tại Cao Lãnh “EMMANUEL – HÀNH TRÌNH MỘT THẾ KỶ”